Rørpressing

Bilder fra:

Utblokking og inntrekking av ny 400 lm Ø160mmPE vannledning i eksisterende støpejernsrør:

Kautokeino Kommune,  2012

Rørpressing/utblokking

Dimensjoner fra Ø50 mm til Ø 250 mm

Rørpressing/utblokking