REFERANSER

Referanser:
GS vei                                          Statens vegvesen


FV5 utbedring                               Kautokeino Kommune

GS vei                                          Kautokeino Kommune

VA anlegg                                     Kautokeino Kommune         

VA rehabilitering/rørpressing          Kautokeino Kommune                 

Boligfelt                                        Kautokeino Kommune         

Avløpsrenseanlegg                        Kautokeino Kommune

Veivedlikehold                               Kautokeino Kommune


Grunnarbeider                              Peyma AS         

Grunnarbeider                              Byggmester Bengt Andersen AS


Elveforbygning                              NVE


Kabel arbeider                               YMBER AS