BILDER

Kautokeino Bru

Snøkino 2008

Snøkino 2004

Actros AM TEHO

Naranas Bru

Scania AM TEHO

 Orvosvarri (Tommen & Kjell Erik)                                                                Geaidnovuohppi

Tommen og Kjell

  Naranas Bru (Joar)                                                                                     Øverbygda VA (Tommen)

VOLVO m/spissplog

L60F
Biedjovagge Lia

Biedjovaggi 2014

Naranas 2014

Transport av kummer

Volov FH12
Hitachi 140W

Natursteinsmur med Naranasstein (Arctic Green)

Tom Roger

Brøyting

Biedjovaggi 2014

ScaniaP124

Adjetjohka grustak

CAT 928G

Stolpereising med YMBER AS

Hitachi 140W

Natursteinsmur med Naranasstein (Arctic Green)